Kolgrå Fyrkant Industri Logga-2

INTEGRITETSPOLICY FÖR NORDIC TRADING 4 YOU

1.ALLMÄNT

1.1.

Nordic Trading 4 You är en digital abonnemangstjänst samt utbildning som ger dig (hädanefter “du” i någon form eller “Användaren”) tillgång till Nordic Trading 4 Yous slutna grupper (“Tjänsten”) i enlighet med användarvillkoren, denna integritetspolicy och alla andra kompletterande villkor som reglerar din användning av Nordic Trading 4 You (“Villkoren”). Tjänsten tillhandahålls av Nordic Trading 4 You, organisationsnummer 559199-7779, (“Nordic Trading 4 You” eller “vi” i någon form).

1.2.

Denna integritetspolicy beskriver Nordic Trading 4 Yous insamling, lagring, användning och spridning av viss information, inklusive dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller Tjänsten till dig. Denna integritetspolicy är också tillämplig på personer som besöker vår webbsida eller någon av våra slutna grupper. Den syftar till att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och säkerställa att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när du använder Tjänsten.

1.3.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Nordic Trading 4 You. Nordic Trading 4 You har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst eller röjande, användning, modifiering, förstöring och förlust. För det fall du inte är bekväm med innehållet i denna integritetspolicy, kan du alltid välja att avstå från att använda Tjänsten.

 

2.PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1.

Nordic Trading 4 You AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Nordic Trading 4 You. Du har rätt att kontakta Nordic Trading 4 You AB vid frågor angående t ex integritetsskydd. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 13.

 

3.NÄR OCH VARIFRÅN SAMLAR NORDIC TRADING 4 YOU IN PERSONUPPGIFTER?

3.1.

Nordic Trading 4 You samlar in personuppgifter om dig när:

  • du skapar ett konto hos Nordic Trading 4 You och/eller använder Tjänsten,

  • du beställer en tilläggstjänst eller produkt från Nordic Trading 4 You,

  • du installerar och/eller använder någon app som är inkluderad i Tjänsten med eller utan något bakomliggande abonnemang,

  • du besöker webbsidan,

  • du registrerar dig som prenumerant av Nordic Trading 4 Yous nyhetsbrev,

  • du kontaktar Nordic Trading 4 Yous kundtjänst,

  • du kopplar Tjänsten till ditt Facebookkonto eller någon annan liknande tredjepartstjänst, t ex för att underlätta inloggning till Tjänsten, varvid vi mottar personuppgifter från tredjepartstjänsten,

  • du besvarar en undersökning, inklusive men inte begränsat till kundnöjdhetsenkäter eller marknadsundersökningar eller svarar på kommunikation från Nordic Trading 4 You, eller

  • det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Nordic Trading 4 You.

3.2.

Nordic Trading 4 You samlar även in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande uppföljningstekniker (inklusive men inte begränsat till web beacons, taggar och pixlar) som kan komma att logga dina aktiviteter och val, dvs när du loggar in i våra slutna grupper, laddar ner vår app, använder Tjänsten eller besöker vår webbsida. Detta sker t ex i syfte att förenkla inloggning, komma ihåg dina inställningar, göra anpassade marknadsföringsutskick eller mäta hur framgångsrik marknadsföringen är. Mer information om Nordic Trading 4 Yous användning av cookies framgår av Nordic Trading 4 Yous cookiepolicy som finns tillgänglig på Nordic Trading 4 Yous webbsida.

 

4.VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR NORDIC TRADING 4 YOU IN?

4.1.

När du skapar ett konto hos Nordic Trading 4 You eller kontaktar Nordic Trading 4 You kundtjänst samlar Nordic Trading 4 You in personuppgifter om dig. Grundläggande användardata som Nordic Trading 4 You samlar in inkluderar dina kontaktuppgifter såsom ditt namn och/eller användarnamn, e-post och/eller telefonnummer och betalningsinformation, t ex kontokortstyp och utgångsdatum för kortet. Nordic Trading 4 You kan också komma att samla in personuppgifter om födelsedatum, kön och ytterligare kontaktuppgifter såsom din adress. 

4.2.

När du använder Tjänsten eller andra av Nordic Trading 4 You tjänster eller produkter samt när du besöker Nordic Trading 4 Yous webbsida och app, kan Nordic Trading 4 You komma att inhämta uppgifter rörande användning, visningsinformation (såsom innehåll som har visats) och teknisk data (såsom unika plattformsidentifikatorer, telefon- och plattformsversioner, enheters IP-adresser, Nordic Trading 4 Yous app-version, språkinställningar, URL-information, lösenord (krypterade), cookies och typ av webbläsare). Om du, när du registrerade dig som kund hos Nordic Trading 4 You, registrerade dig som fakturakund kan Nordic Trading 4 You komma att inhämta och behandla betalningsinformation som du tillhandahåller Nordic Trading 4 Yous betaltjänstleverantörer för att möjliggöra sådan fakturering.

4.3.

Om du väljer att koppla Tjänsten till Facebook eller andra liknande tredjepartstjänster som ansvarar för personuppgifter, kan Nordic Trading 4 You komma att samla in och behandla sådana personuppgifter som du har givit Facebook, eller annan sådan tredje part, tillåtelse att dela med sig av till Nordic Trading 4 You. Nordic Trading 4 You uppmuntrar dig att ta del av sådana tredje parters integritetspolicyer.

4.4.

Nordic Trading 4 You kan också komma att samla in och behandla personuppgifter som du tillhandahåller i publika forum på Nordic Trading 4 You webbsida eller tillgängliggör för Nordic Trading 4 You när du använder Nordic Trading 4 Yous webbsida, Nordic Trading 4 Yous sidor på tredjepartsplattformar så som köpplatser för appar, sociala medier eller när du länkar din profil på en tredjepartssida eller -plattform med ditt personliga konto i Tjänsten.

4.5.

Nordic Trading 4 You kan också komma att inhämta och behandla vissa personuppgifter relaterade till användarbehörighet för Tjänsten och din valda betalningsmetod. Eftersom Nordic Trading 4 You samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer som verkar självständigt i system fristående från Nordic Trading 4 You, kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, lagras av Nordic Trading 4 You. Nordic Trading 4 You uppmuntrar dig att ta del av information om hur sådana tredjepartsbetaltjänstleverantörer behandlar personuppgifter.

 

5.UNDER HUR LÅNG TID SPARAS UPPGIFTERNA?

5.1.

Nordic Trading 4 You sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med respektive behandling.

5.2.

Detta innebär att personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyften sparas så länge du har ett konto hos Nordic Trading 4 You.

5.3.

För att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, bevaka och dokumentera användningen av presentkort och gratis provperioder och andra tilläggstjänster, lagrar vi de personuppgifter du uppgivit vid tidpunkten för registrering (såsom namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation) så länge du har ett konto hos Nordic Trading 4 You.

5.4.

När du kontaktar Nordic Trading 4 You för att erhålla support eller av andra anledningar, kommer dina personuppgifter att lagras.

5.5.

Dina personuppgifter lagras för analytiska ändamål under tiden som du har ett aktivt konto hos Nordic Trading 4 You.

5.6.

Nordic Trading 4 You kan komma att spara personuppgifter under längre perioder än de som nämns ovan om sådan skyldighet följer av lag eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

6.VARFÖR BEHANDLAR NORDIC TRADING 4 YOU DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1.

Nordic Trading 4 You behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Nordic Trading 4 You dina personuppgifter i syfte att hantera kundrelationen med dig och för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsövervakning samt affärs- och metodutveckling av Nordic Trading 4 You i syfte att utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner.

6.2.

Nordic Trading 4 You behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personanpassade erbjudanden och tjänster. Nordic Trading 4 You behandlar också dina personuppgifter för att minska risken att vi skickar irrelevant marknadsföring till dig. Personuppgifter kan till exempel komma att behandlas, länkas, segmenteras och analyseras för att, genom riktad marknadsföring via t ex e-mail, push-notifikationer i appen, och reklam i tredjepartskanaler, tillhandahålla information, erbjudanden och rekommendationer kring Nordic Trading 4 You eller Nordic Trading 4 Yous partners produkter och tjänster, vilka är anpassade efter dina preferenser, beteende, behov eller livsstil. De kan också användas som grund för riktad marknadsföring till nya potentiella användare som liknar Nordic Trading 4 Yous redan existerande användare. Detta kan t.ex. inkludera behandling av personuppgifter med syfte att skapa anpassad marknadsföring riktad mot sådana nya potentiella användare på tredjepartsplattformar så som Facebook och Google. Nordic Trading 4 You kan också komma att analysera och kombinera information om dig som Nordic Trading 4 You har tillgång till via Tjänsten från dina onlinebesök eller andra källor (t ex Facebook eller andra liknande leverantörer av sociala medier) för de syften som anges i detta avsnitt.

6.3.

Därutöver behandlar Nordic Trading 4 You dina personuppgifter för att kunna förhindra, upptäcka och utreda potentiella förbjudna eller olagliga aktiviteter, inkluderat bedrägeri, och för att upprätthålla våra användarvillkor (t ex för att avgöra huruvida du är aktuell för en gratis provperiod eller andra erbjudanden och marknadskampanjer som kan komma att erbjudas).

 

7.VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN?

7.1.

Majoriteten av de personuppgifter som Nordic Trading 4 You behandlar om dig behandlas för att Nordic Trading 4 You ska kunna fullgöra vår del av tjänsteavtalet (användarvillkoren) med dig, dvs för att Nordic Trading 4 You ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten och dess funktioner. Så är fallet när Nordic Trading 4 You behandlar t ex dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och information från betaltjänstleverantörer.

7.2.

En del av personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning, dvs att Nordic Trading 4 Yous berättigade intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än den risk för din integritet som behandlingen kan innebära. Så är fallet när Nordic Trading 4 You behandlar dina personuppgifter för supportsyften (t ex generell supportbegäran) eller vissa marknadsföringssyften utöver sådana för direkt marknadsföring efter att ditt abonnemang avslutats.

7.3.

Utöver detta behandlas vissa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet vid behandling av sådana personuppgifter som Nordic Trading 4 You får tillgång till via ditt Facebook-konto för direkt marknadsföring av Nordic Trading 4 You eller Nordic Trading 4 Yous samarbetspartners varor och tjänster. Om du tillhandahåller personuppgifter om andra fysiska personer, såsom dina familjemedlemmar, är du ansvarig för att säkerställa att de samtycker till behandling av sina personuppgifter.

7.4.

I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke som enda rättsliga grund, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke.

 

8.DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

8.1.

Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från i synnerhet obehörig tillgång eller röjande, användning, förändring, förstöring och förlust. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande rutiner. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit dessa åtgärder, finns väldigt få säkerhetsåtgärder som är ogenomträngliga. Vi är därför tacksamma om du informerar oss omedelbart ifall du upptäcker misstänkta aktiviteter i Tjänsten.

 

9.VEM LÄMNAR NORDIC TRADING 4 YOU UT UPPGIFTERNA TILL?

9.1.

Nordic Trading 4 You kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom Nordic Trading 4 Yous koncern, samarbetspartners, leverantörer och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtal med dig, leverantörer eller samarbetspartners. Personuppgifter kan även i övrigt komma att lämnas ut i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy. Så kan det förhålla sig när vi tillhandahåller information till t ex din bank för att påvisa efterlevnad och reda ut missförstånd etc.

9.2.

Nordic Trading 4 You kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter i syfte att skicka anpassad reklam och marknadsföring till dig, för att undvika att skicka irrelevanta utskick till dig, för att mäta framgången och räckvidden av vår digitala marknadsföring och för andra säljfrämjande ändamål. Så förhåller det sig när Nordic Trading 4 You använder remarketing-tekniker och information om trafik på webbplatser, intressen och demografi som rapporteras i Google Analytics, anpassade uppladdningar till t ex Facebook och Google och när vi informerar Våra samarbetspartners, såsom Facebook och Google, om att en viss marknadsföringsåtgärd genererade en ny specifik kund eller ett antal nya kunder.

9.3.

Nordic Trading 4 You kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Nordic Trading 4 Yous räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter lämnas ut till företag som behandlar personuppgifter för Nordic Trading 4 Yous räkning ingår Nordic Trading 4 Yous biträdesavtal med sådana parter för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

9.4.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Nordic Trading 4 Yous rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.

9.5.

I egenskap av en internationell affärsverksamhet, kan vi lagra dina personuppgifter inom den Europeiska Unionen (EU), inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller i andra länder. När dina personuppgifter överförs mellan olika länder, sker överföringen till de tidigare beskrivna kategorierna av mottagare och för de syften som nämns i denna integritetspolicy.

 

10.LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

10.1.

Information som tillhandahålls av Nordic Trading 4 You kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Nordic Trading 4 You. Nordic Trading 4 You ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Nordic Trading 4 You uppmuntrar dig att ta del av information om behandling av personuppgifter för den aktör som ansvarar för den aktuella webbsidan.

 

11.ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

11.1.

Denna Integritetspolicy kan från tid till annan komma att justeras. Om Nordic Trading 4 You genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Nordic Trading 4 You att informera dig via e-post, SMS eller genom Tjänsten innan förändringarna träder i kraft. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer också att publiceras på Nordic Trading 4 Yous webbsida. Ifall någon ändring kräver ditt samtycke, kommer Nordic Trading 4 You be om ett sådant nytt samtycke från dig. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar personuppgifter.


Senast uppdaterad den 25 juni 2022

Nordic Trading 4 You AB